{{ phonetxt }} {{ mail }}
Rejestracja Zaloguj się

Tekst/Html

Nieczynne w dniach od 20 do 28 lipca. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane od 29 lipca 2024r. Za utrudnienia przepraszamy.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest FPHU ECHO Marcin Maruszczyk 42-274 Aleksandria I ul. Zielona 42 (dalej: Administrator). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres:  FPHU ECHO Marcin Maruszczyk 42-274 Aleksandria I ul. Zielona 42

przez formularz kontaktowy na stronie zebramusic.pl

przez e-mail: zebramusicpl@gmail.com

telefonicznie: +48 605428315

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 • realizacji umowy,
 • dokonania rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych,
 • archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring wizyjny).

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 • realizacja umowy,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych
 • dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa.

Informacje dotyczące profilowania 

nie dotyczy

Okres przechowywania  danych osobowych 

Dane, które Administrator przetwarza w celu świadczenia usług, będą przechowywane przez czas określony przez przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.

Odbiorcy  danych osobowych 

Administrator może przekazywać dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

Zamiar przekazania danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Z uwagi na korzystanie z usług Google dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpłoi do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Osobom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania  danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane osoby na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do zapomnienia,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych. Zostanie to wykonane tylko wówczas, gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Otrzymanie danych osobowych jest dobrowolne.